Registrovaní partneři

Registrovaní partneři

Registrovaní partneři mají vzájemnou vyživovací povinnost. Neplní-li jeden z registrovaných partnerů tuto povinnost, určí soud na návrh některého z nich její rozsah, přičemž přihlédne k péči o společnou domácnost. Rozsah vyživovací povinnost se stanoví tak, aby hmotná a kulturní úroveň obou partnerů byla zásadně stejná. Vyživovací povinnost mezi registrovanými partnery předchází vyživovací povinnosti dětí.

Při určení výživného přihlédne soud k odůvodněným potřebám oprávněného partnera, jakož i k schopnostem, možnostem a majetkovým poměrům povinného partnera. Při hodnocení schopností, možností a majetkových poměrů povinného partnera zkoumá soud, zda se povinný nevzdal bez důležitého důvodu výhodnějšího zaměstnání či výdělečné činnosti nebo majetkového prospěchu, popřípadě zda nepodstupuje nepřiměřená majetková rizika. Výživné nelze přiznat, jestliže by bylo v rozporu s dobrými mravy.

Výživné se poskytuje v pravidelných opětujících se částkách.

Pro informace o vyživovací povinnosti mezi bývalými registrovanými partnery viz bývalí registrovaní partneři.

Pomohla vám tato stránka?

Ano
Ne
Děkujeme vám za zpětnou vazbu.