Uzavření dohody o výživném

O výživném na základě jakékoli vyživovací povinnosti vyplývající ze zákona (tedy nejen vyživovací povinnosti rodičů vůči dětem, ale např. i vyživovací povinnost mezi rozvedenými manželi) mohou oprávněný a povinný uzavřít dohodu a není tedy třeba, aby rozhodoval soud.

Dohodu o výživném pro nezletilé dítě mohou mezi sebou uzavřít jak rodiče manželé, kteří se rozvádějí či spolu pouze nežijí, tak rodiče, kteří nejsou sezdaní. S ohledem na zájem dítěte je vždy lepší, pokud rodiče dojdou k dohodě ohledně výživného, než když jeho výši musí autoritativně stanovit soud. Rodiče velmi dobře znají reálné potřeby svého dítěte i svoje možnosti, a dohoda jim tak umožní najít nejlepší možné řešení pro všechny zúčastněné. Ostatně soud je také zákonem povinen vést rodiče ke vzájemné dohodě. Dokonce může nařídit rodičům první setkání se zapsaným mediátorem či využití jiné odborné pomoci. Obecně je možné dohodu uzavřít i neformálně. Pokud však uzavírají dohodu rodiče manželé, kteří se rozvádějí, pak je podmínkou rozvodu, aby dohodu pro dobu po rozvodu schválil soud. Obecně však doporučujeme písemnou formu dohody.

Pokud dohodu rodičů schválil soud, není možné, aby proti rozhodnutí schvalující dohodu podali rodiče odvolání. Dohodu však může soud změnit, pokud se změní poměry (např. v případě, kdy dítě začne studovat další školu, rodiči vznikne další vyživovací povinnost).

Je však důležité poznamenat, že uzavření dohody nijak neovlivňuje rodičovskou odpovědnost, kterou stále oba vykonávají. To znamená, že i nadále vykonávají rodičovskou odpovědnost oba rodiče ve vzájemné shodě a v zájmu společného dítěte. Pokud shoda nenastane, musí rozhodnout soud. I ten však rodiče vede primárně k dohodě.

Jde-li o výživné pro zletilé dítě, je dohoda o výživném uzavírána mezi tímto dítětem a povinným rodičem.

Pokud rodič neplní to, co se v dohodě soudem neschválené zavázal plnit, je možné podat návrh soudu, aby určil rodiči povinnost výživné plnit. V případě dohody schválené soudem pak návrh bude žádat výkon rozhodnutí, nebo exekuci, neboť soudem schválená dohoda je z pohledu práva stejným exekučním titulem jako samo rozhodnutí, které plnění výživného stanovuje.

 

Pomohla vám tato stránka?

Ano
Ne
Děkujeme vám za zpětnou vazbu.