Rozhodování o výživném – podle osoby, která má platit výživné