Rodičovský plán

Rodičovský plán má pomoci rodičům k promyšlení toho, jak se nadále postarají o společné dítě po rozpadu jejich manželství nebo nesezdaného soužití. Zabývá se základními otázkami budoucnosti dítěte, včetně finančních otázek týkajících se záležitostí dítěte. Jeho úkolem je především předejít budoucím konfliktům, které mohou vzniknout.

Je potřeba zdůraznit, že rodičovskou odpovědnost mají oba rodiče v plném rozsahu i po rozvodu či rozchodu, a to bez ohledu na zvolený typ péče o dítě. Rodičovskou odpovědnost tvoří nejvýznamnější práva a povinnosti rodičů vůči dítěti. Výkon práv plynoucí z rodičovské odpovědnosti je zároveň povinností rodičů. Do rodičovské odpovědnosti patří péče o dítě, zahrnující zejména péči o zdraví, tělesný, citový, mravní a rozumový vývoj, ochrana dítěte, styk rodiče s dítětem, zajišťování výchovy a vzdělání, určení místa bydliště, zastupování dítěte a spravování jeho jmění. Oba rodiče vykonávají rodičovskou odpovědnost společně a rovnocenně, i když je dítě svěřeno do výlučné péče jednoho z nich. Rodičovskou odpovědnost je potřeba vykonávat ve shodě. Pokud ke shodě nedoje, pak rozhodne o konkrétní záležitosti soud. Tomu však rodičovský plán pomáhá předcházet. Nadto i soud by měl vést rodiče primárně k dohodě, a to případně i s možným využitím tohoto nástroje.

Rodičovský plán slouží zejména k tomu, aby si rodiče promysleli, jak budou pečovat o dítě a jak budou řešit jeho záležitosti. Jsou to otázky, se kterými se při výchově dítěte setkávají rodiče každý den; například kdo bude omlouvat neúčast dítěte ve škole, jak se bude řešit nemoc dítěte a zajištění péče o něj, jaké mimoškolní aktivity bude dítě navštěvovat a jak se budou financovat. Avšak je třeba mít na paměti i další situace – třeba kde bude dítě trávit svátky, kde bude slavit narozeniny, nebo pro kterou zdravotní pojišťovnu se rozhodnout. Mezi důležité oblasti rodičovského plánu patří i řešení finančních otázek spojených s péčí o dítě.

Při vypracovávání rodičovského plánu záleží na možnostech komunikace mezi rodiči. Společné vypracování rodičovského plánu lze považovat za vůbec nejlepší možnost, především co se týče dítěte. Pokud však úroveň komunikace mezi rodiči není taková, aby se společně bez pomoci dohodli na obsahu rodičovského plánu, je možné jej vyplnit samostatně a pak se za pomoci odborníků (např. mediátorů) snažit o sladění náhledů na řešení daných oblastí.

Vhodné vzory rodičovského plánu lze nalézt zde:

Rodičovský plán vzor I

Rodičovský plán vzor II

Další vzory rodičovských plánů

 

Pomohla vám tato stránka?

Ano
Ne
Děkujeme vám za zpětnou vazbu.