Neziskové organizace

V České republice existuje množství neziskových organizací, které poskytují služby rodinám a jejichž cílem je jejich podpora v náročné situaci. Jejich zaměření je rozličné. Mohou poskytovat různé druhy poradenství, ale mimo něj i další sociální služby, psychologickou pomoc, různé terapie i mnohé další. Některé mají zvláštní programy zaměřující se přímo na rodiny ve fázi rozchodu či rozvodu partnerů, kteří jsou zároveň rodiči nezletilých dětí.

Výhodou využívání těchto služeb je často zejména jejich komplexní přístup, kdy nabízí více služeb, které mohou společně efektivně podpořit rodinu v konkrétní situaci. Benefitem je často i poskytování služeb zdarma. Je vhodné zjistit, jaké služby jsou nabízeny právě ve Vašem bydlišti či v jeho blízkosti. Praktický vyhledavač poskytuje např. registr poskytovatelů sociálních služeb zde. Může jít o využití zejména manželských a rodinných poraden, tedy služeb odborného sociálního poradenství, případně i dalších služeb jako například sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi, nízkoprahových center pro děti a mládež, telefonické krizové pomoci apod.) Existuje již i několik organizací, které mají množství poboček na různých místech v České republice.

Množství praktických informací mohou nabídnout například občanské poradny. Jejich seznam lze nalézt na webových stránkách Asociace občanských poraden, která tyto poradny zastřešuje a zabývá se rozvojem jejich sítě zde. V ČR působí také Asociace manželských a rodinných poradců ČR, z. s. Na jejich webu je zveřejněn vyhledavač kontaktů na manželské a rodinné poradce, kteří jsou v této asociaci sdruženi, a to zde.

Pomohla vám tato stránka?

Ano
Ne
Děkujeme vám za zpětnou vazbu.