Mediátoři

Mediátoři jsou nezávislé osoby, které poskytují službu mediace, tedy postup při řešení konfliktu za účasti mediátora, který podporuje komunikaci mezi osobami na konfliktu zúčastněnými, například rodiči, a to tak, aby jim pomohl dosáhnout smírného řešení jejich konfliktu uzavřením mediační dohody. Mediace může osobám v konfliktu ušetřit čas jinak strávený soudním řízením, energii a mnohdy i finance.

Někteří mediátoři mají zvláštní zkoušku z rodinné mediace, která se zaměřuje na řešení konfliktů vyplývajících z rodinných vztahů. Služby zapsaných mediátorů upravuje zákon o mediaci, jakož i navazující právní předpisy. Mediátor musí například dodržovat povinnost mlčenlivosti o případu. Služby mediátora lze využít jak zcela bez souvislosti se soudním řízením, tak i pokud se soudní řízení již vede.

Soud může nařídit tzv. první setkání se zapsaným mediátorem za účelem dosažení smírného řešení sporu. Přesto je mediace ze své podstaty dobrovolným nástrojem. Mediace může být velmi nápomocná v předcházení soudních sporů nebo i jen jejich náročnému průběhu. Existují ale i výjimečné situace, kdy by mediace neměla být aplikována (např. případy s prvky domácího násilí).

Ministerstvo spravedlnosti vede seznam zapsaných mediátorů, jehož prostřednictvím je možno nalézt potřebný kontakt, dostupný zde. Pro vyhledávání je možno zvolit i profesionály zaměřené na rodinnou mediaci.

Pomohla vám tato stránka?

Ano
Ne
Děkujeme vám za zpětnou vazbu.