Advokáti

Advokáti poskytují odbornou právní pomoc. Jejich služby jsou státem regulovány v rámci zákona o advokacii a navazujících právních předpisů. Advokát může poskytnout jak pouhou poradu k případu, tak i vypracovat konkrétní kroky k realizaci zvoleného řešení. Může tedy například sepsat dohodu o výživném. Advokát vystupuje také jako zástupce osob v soudním, případně i správním řízení (tedy před různými úřady).

Porada advokáta v souvislosti s předloženým případem může v první řadě klienta obeznámit s předpokládaným průběhem řešení věci. To může napomoci tomu, aby klient získal reálnou představu o tom, jak lze které záležitosti řešit a jaké mohou být související dopady. Na základě toho se pak může rozhodnout, kterou ze zvažovaných variant postupu zvolí.

Služby advokáta jsou obecně placené, existují však i výjimky, kdy se pomoc poskytuje bezplatně. Bližší informace k možnosti bezplatné právní pomoci je možno nalézt např. zde na Portálu justice pod heslem „Jsem v nepříznivé ekonomické situaci“.

Advokáta můžeme najít například za pomoci formuláře na webu České advokátní komory zde. Mezi advokáty, kteří mají tzv. generální neboli všeobecnou praxi, patří i mnoho těch, kteří se intenzivně věnují i rodinnému právu. Někteří advokáti se mimo svou standardní praxi věnují i činnosti mediátora. Zapsaným mediátorem totiž může být i advokát. Po vykonání zvláštní zkoušky může působit i se zaměřením na rodinnou mediaci. Vyhledávač mediátorů je možno nalézt zde.

Bližší informace k advokátům, poskytované Českou advokátní komorou, lze nalézt na webu této komory zde.

Pomohla vám tato stránka?

Ano
Ne
Děkujeme vám za zpětnou vazbu.